Ο Συντονιστής Λειτουργίας Ελληνικών απο την Νίκαια

Ο Γιάννης είναι ένας 38χρονος συντονιστής λειτουργίας με εμπειρία στον τομέα της οργάνωσης και διαχείρισης διαδικασιών σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει αποκτήσει εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τον συντονισμό ομάδων εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης. Εργάζεται σε μια διεθνή εταιρεία ως συντονιστής λειτουργίας, όπου διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων τμημάτων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Ο Γιάννης αναζητά μια γυναίκα που να είναι έξυπνη, ανεξάρτητη και ευαίσθητη στις ανάγκες του επαγγελματικού του βίου. Θέλει κάποια που να μπορεί να τον στηρίξει στις επαγγελματικές του προκλήσεις και να μοιραστεί τις ίδιες αξίες και στόχους μαζί του.