Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το γραφείο μας στοχεύει να προσφέρει μια διέξοδο προς τις σχέσεις, ακόμη και το γάμο και λειτουργεί έχοντας λάβη γνώση τους νόμους σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Η χρήση υλικού που προστατεύεται από τους εν λόγω νόμους χωρίς άδεια παραβιάζει τις πολιτικές του γραφείου μας. Ιδίως υπό το πρίσμα του νόμου, το γραφείο μας δεν επιτρέπει κανένα περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα. Οι ψευδείς ισχυρισμοί, η ανάρμοστη συμπεριφορά ή οι παράνομες ή/και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την διαγραφεί του εκάστοτε μέλους ή άλλες νομικές συνέπειες.
Με το παρόν, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για την λειτουργεία του γραφείου μας.

1. Αποδοχή των Όρων Εγγραφής
Με την εγγραφή, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από (i) τους παρόντες Όρους Εγγραφής και (ii) τις Συμβουλές Ασφαλείας και τις Οδηγίες Κοινότητας, καθεμία από τις οποίες ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα Συμφωνία. Είναι απαραίτητο να συμφωνήσετε στους εν λόγω όρους καθώς αποτελεί τη δεσμευτική σύμβαση μεταξύ εσάς και του γραφείου μας.

2. Προϋποθέσεις Εγγραφής
Με την εγγραφή σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι επρόκειτο να τηρείτε το νόμο και της προϋποθέσεις που έχει θέσει το γραφείο μας. Εν συνεχεία, μπορείτε να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση με το γραφείο μας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε καταδικαστεί ποτέ για κακούργημα ή έγκλημα παρόμοιας βαρύτητας.

3. Η Εγγραφή σας.
Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, μας εξουσιοδοτείτε να αποκτήσουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, τα γενικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα σας. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας των cookies. Στην περίπτωση που τα απενεργοποιήσετε, είναι πιθανό να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες και σελίδες αυτά απαιτούνται.
Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, ανεξάρτητα από την έκβαση της εκάστοτε γνωριμίας, να ενημερώνετε το γραφείο μετά από κάθε ραντεβού.

4. Τερματισμός της υπηρεσίας.
Μπορείτε να τερματίσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Το γραφείο μας ωστόσο μπορεί να διερευνήσει και να τερματίσει το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση, εάν έχει διεκπεραίωθει ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία. Μετά από έναν τέτοιο τερματισμό, δεν θα δικαιούστε καμία οικονομική απαίτηση από την εταιρεία.

5. Ασφάλεια- Οι αλληλεπιδράσεις σας με άλλα μέλη.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά οποιουδήποτε μέλους εντός ή εκτός της υπηρεσίας και δεν διενεργεί ελέγχους ποινικού μητρώου. Συμφωνείτε να είστε προσεκτικοί σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλα μέλη, όπως και ότι δεν θα παρέχετε τα οικονομικά σας στοιχεία, ούτε θα στέλνετε χρήματα με έμβασμα ή με άλλο τρόπο σε άλλα μέλη.

6. Δικαιώματα που παραχωρείτε στην Εταιρεία.
Με την εγγραφή σας, παραχωρείτε στην εταιρεία δικαίωμα και άδεια αποθήκευσης, χρήσης, αντιγραφής, προβολής, αναπαραγωγής, προσαρμογής, επεξεργασίας, δημοσίευσης, τροποποίησης και διανομής των πληροφοριών. Η άδειά μας για το περιεχόμενό σας υπόκειται στα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε πληροφορία που μας εξουσιοδοτείτε να τοποθετήσουμε μπορεί να προβληθεί από άλλα μέλη και μπορεί να προβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία του γραφείου μας.

7. Τα δικαιώματα σας.
Έχετε το δικαίωμα να:
1) Αιτηθείτε διόρθωση ή/και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς.
2) Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και αζημίως, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

8. Κοινοτικοί κανόνες.
Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία του γραφείου μας, συμφωνείτε ότι δεν θα:
1) χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από την παρούσα Συμφωνία.
2) χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για οποιονδήποτε επιβλαβή ή κακόβουλο σκοπό
3) ζητάτε χρήματα από μέλη ή δεν θα εξαπατάτε οποιαδήποτε μέλη.
4) εκφοβίζετε, “καταδιώκετε”, εκφοβίζετε, επιτίθεστε,παρενοχλείτε, κακομεταχειρίζεστε ή δυσφημίζετε οποιοδήποτε άτομο.
5) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει και/ή να διαγράψει τα μέλοι, χωρίς επιστροφή χρημάτων εάν έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία, έχετε κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας ή έχετε συμπεριφερθεί με τρόπο που θεωρείται ακατάλληλο ή παράνομο, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών ή επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός του γραφείου.