Ο Αξιώματικος Κώστας

Ο Κώστας είναι ένας 60χρονος αξιωματικός με εντυπωσιακή παρουσία και έντονη προσωπικότητα. Με μια σταθερή και αξιόπιστη φύση.Ο Κώστας εκτιμά την ευφυΐα, την επικοινωνιακή ικανότητα και την ανεξαρτησία σε μια εταίρα. Είναι έτοιμος να μοιραστεί τη ζωή του με κάποια κυρία (50-58ετών) που θα τον στηρίζει σε κάθε πτυχή της ζωής, δημιουργώντας μια οικογενειακή και αγαπημένη σχέση.