Ο Αλέξανδρος επιτυχημένος Κτηνοτρόφος

Ο Αλέξανδρος είναι ένας ανδρείος και αφοσιωμένος άνδρας που διαχειρίζεται μια επιτυχημένη κτηνοτροφική μονάδα.Ο 42χρονος Αλέξανδρος, παρά τον ενδιαφέρον του για τη γεωργία, είναι επίσης ένας ευαίσθητος και συναισθηματικά επικοινωνιακός άνθρωπος. Είναι έτοιμος να δημιουργήσει μια σταθερή και αγαπημένη οικογένεια με μια δεσποινίδα 30-40ετών,όπου οι αξίες της αγάπης, της φροντίδας και της συνεργασίας είναι πρωταρχικές.