Μυτιλήνη 38χρονος μηχανικός

Μυτιλήνη 38χρονος μηχανικός εμφανίσιμος και αθλητικός με χόμπι τις εκδρομές και τα ταξίδια οικονομικά ευκατάστατος με ιδιόκτητη κατοικία και περιουσία επιθυμεί γνωριμία με κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.