Ελεύθερος Επαγγελματίας

Κοζάνη 38χρονος Ιδιοκτήτης οικογενειακής επιχείρησης

Κοζάνη 38χρονος Ιδιοκτήτης οικογενειακής επιχείρησης, ψηλός, αθλητικός και αρρενωπός, δοτικός και συναισθηματικός, μορφωμένος, οικονομικά αποκαταστημένος με ιδιόκτητη κατοικία και ακίνητη περιουσία, με ενδιαφέροντα όπως το διάβασμα και ο αθλητισμός, επιθυμεί να γνωρίσει κυρία έως και την ηλικία του με στόχο τη σχέση συμβίωσης ή και το γάμο.