Κέρκυρα, 37χρονη Ιδιωτική Υπάλληλος

Κέρκυρα, 37χρονη Ιδιωτική Υπάλληλος, ελεύθερη, εμφανίσιμη, γυμνασμένη, με έντονη προσωπικότητα, αναζητά δυναμικό και εμφανίσιμο κύριο, οικονομικά ανεξάρτητο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.