Κάτοικος Τρίπολης, Γεωπόνος 48χρονος,

Κάτοικος Τρίπολης, Γεωπόνος 48χρονος, εργάζεται σε Δημόσιο οργανισμό, είναι ελεύθερος, εμφανίσημος, και οικονομικά ανεξάρτητος, του αρέσει το διάβασμα, η κηπουρική και η μουσική, κι επιθυμεί σύντροφο για δημιουργία οικογένειας ευχάριστη, όμορφη και υπεύθυνη.