Πωλήτρια

Κάτοικος Σερρών, 28χρονη Πωλήτρια

Κάτοικος Σερρών, 28χρονη Πωλήτρια, ευπαρουσίαστη, καλλίγραμμη, ώριμη και υπεύθυνη, οικονομικά ανεξάρτητη, με ενδιαφέροντα όπως το θέατρο, τα ταξίδια, και η μουσική, επιθυμεί να γνωρίσει κύριο εμφανίσιμο και σοβαρό, για την δημιουργία οικογένειας.