Κάτοικος Παγκρατίου, 44χρονος ελεύθερος επαγγελματίας

Κάτοικος Παγκρατίου, 44χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, ψηλός, καστανός, δοτικός, δυνατός, με χόμπι το μπάσκετ και την πεζοπορία αναζητά τη γυναίκα της ζωής του Ελληνίδα ή και αλλοδαπή, αγαπά την οικογένεια και τα παιδιά και δεν έχει θέμα αν είναι χωρισμένη.