Οδηγός

Κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης 57χρονος Οδηγός

Κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης 57χρονος Οδηγός, διαζευγμένος με μεγάλα ανεξάρτητα παιδιά, ψηλός, εμφανίσιμος, ευγενικός, δυναμικός, έντιμος του αρέσει η μουσική, η καλή παρέα τα ταξίδια και γενικά οι αποδράσεις στη φύση, είναι οικονομικά ανεξάρτητος και επιθυμεί γνωριμία με κυρία διαζευγμένη ή χήρα με μεγάλα παιδιά, εμφανίσιμη, ευγενική και πρόσχαρη.