Διευθυντής Πωλήσεων

Κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, 45χρονος Λογιστής

Κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, 45χρονος Λογιστής επιθυμεί γνωριμία με κύριο έως 40 ετών ανεξάρτητο με ενδιαφέροντα όπως ο αθλητισμός και τα ταξίδια για σοβαρή σχέση ή και συμβίωση.