Κάτοικος Ελευσίνας, 29χρονη ιδιωτική υπάλληλος

Κάτοικος Ελευσίνας, 29χρονη ιδιωτική υπάλληλος, πολύ εμφανίσιμη, πτυχιούχος ΑΕΙ, επικοινωνιακή, με ενδιαφέροντα τη γυμναστική, τη φωτογραφία και το διάβασμα, οικονομικά ανεξάρτητη, με δικό της σπίτι, θέλει να γνωρίσει κύριο ευγενικό, ευχάριστο και εμφανίσημο.