Η Κατερίνα είναι 32ετών και κατοικεί στην Άρτα

Η Κατερίνα είναι 32ετών και κατοικεί στην Άρτα, είναι Αγιογράφος, γλυκιά και χαμηλών τόνων, κοινωνική, ρομαντική, δραστήρια, με ιδιόκτητη μονοκατοικία λίγο έξω από την Άρτα, επιθυμεί γνωριμία με κύριο εμφανίσιμο, μορφωμένο. ώριμο, σκεπτόμενο, για τη δημιουργία οικογένειας.