Γρεβενά  32χρονος Πυροσβέστης

Γρεβενά  32χρονος Πυροσβέστης, εμφανίσιμος, αθλητικός, καλλιεργημένος και ρομαντικός, οικονομικά ανεξάρτητος με σταθερό εισόδημα και ακίνητη περιουσία, με ενδιαφέροντα όπως ο κινηματογράφος και η μουσική, επιθυμεί σχέση γάμου με κυρία για δημιουργία οικογένειας.