Γλύπτης 62 ετών

Γλύπτης 62 ετών, διαζευγμένος, χωρίς υποχρεώσεις, κάτοικος Κρήτης, με ακίνητη περιουσία, επιθυμεί γνωριμία με κυρία ως 55 ετών με σκοπό την συμβίωση. Καλλιεργημένος, ευγενικός , με νεανική εμφάνιση.