Χαλκιδική 42χρονος Διοικητικός Υπάλληλος

Χαλκιδική 42χρονος Διοικητικός Υπάλληλος σε πολυεθνική εμφανίσιμος, σοβαρός με καλούς τρόπους, οικονομικά ανεξάρτητος, με ενδιαφέροντα όπως οι κατασκευές και οι αθλητικές δραστηριότητες, επιθυμεί γνωριμία με κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.