Επιχειρηματίας

Χαλκιδική, 30χρονος Επιχειρηματίας

Χαλκιδική, 30χρονος Επιχειρηματίας, δραστήριος, ελεύθερος, εξαιρετικά εμφανίσιμος, εξωστρεφής και αισιόδοξος, ευκατάστατος επιθυμεί γνωριμία με προοπτική το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.