Αθήνα, 63χρονος Γιατρός

Αθήνα, 63χρονος Γιατρός, δημιουργικός με όρεξη για ζωή, οικονομικά αποκατεστημένος, με αγάπη στη μουσική και στις αθλητικές δραστηριότητες, επιθυμεί κυρία ευγενική και με ευχάριστο χαρακτήρα για σχέση συμβίωσης.