Αθήνα 60χρονη Συνταξιούχος Ολυμπιακής Αεροπορίας

Αθήνα 60χρονη Συνταξιούχος Ολυμπιακής Αεροπορίας, γεμάτη ζωή και όρεξη, οικονομικά ανεξάρτητη, με ποικίλα ενδιαφέροντα όπως η πεζοπορία, η θάλασσα και τα ταξίδια επιθυμεί σχέση συμβίωσης με κύριο ευπαρουσίαστο και ευγενικό. Διαμονή υπό συζήτηση.