Αθήνα 35χρονος ιδιωτικός υπάλληλος

Αθήνα 35χρονος ιδιωτικός υπάλληλος εμφανίσιμος με οικονομική άνεση και ιδιόκτητη κατοικία με χόμπι το βόλευ επιθυμεί γνωριμία με κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.