Αθήνα, 28χρονη Ιδ. Υπάλληλος

Αθήνα, 28χρονη Ιδ. Υπάλληλος, ελεύθερη, κωφαλαλη , εντυπωσιακή, εξωστρεφής, συγκροτημένη, οικονομικά ανεξάρτητη, με αγαπημένες συνήθειες όπως η μόδα και η υγιεινή ζωή, επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια.