Άρτα 29χρονος Ιδιωτικός Υπάλληλος

Άρτα 29χρονος Ιδιωτικός Υπάλληλος με σπουδές στα Οικονομικά, εμφανήσιμος, κατασταλαγμένος και σοβαρός με δικό του σπίτι και αυτοκίνητο θέλει να γνωρίσει μια κοπέλα αναλόγων προσόντων, στην ηλικία του για να κάνουν μια σοβαρή σχέση.