Άγιος Νικόλαος 32χρονη δασκάλα

Άγιος Νικόλαος 32χρονη δασκάλα όμορφη και δοτική με χόμπι τη μουσική και τη γλυπτική οικονομικά ανεξάρτητη επιθυμεί γνωριμία με κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.