52χρονη Ψυχολόγος κάτοικος Θεσσαλονίκης

52χρονη Ψυχολόγος κάτοικος Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος με μεταπτυχιακές σπουδές, εμφανίσιμη, ευχάριστης προσωπικότητας, με αγάπη στο διάβασμα και στη μουσική, οικονομικά ανεξάρτητη, με ιδιόκτητη κατοικία, επιθυμεί σύντροφο ζωής χωρίς υποχρεώσεις, καλλιεργημένο.