30 χρονος ιδιωτικός υπαλληλος

30 χρονος ιδιωτικός υπαλληλος κάτοικος Αθηνών, ψηλός ευγενικός ελευθερος με χόμπι το κολύμπι και τη μαγειρική αναζητά σοβαρή γνωριμία με άτομο έως 50 ετών σοβαρό και οικονομικά ανεξάρτητο.