28χρονος δημόσιος υπάλληλος

Αθήνα, 28χρονος δημόσιος υπάλληλος, γυμνασμένος με πράσινα μάτια, σοβαρός, ήρεμος, αλλά και δυναμικός, με χόμπι τη φωτογραφία, με ΙΧ και ιδιοκτήτη κατοικία αναζητά σοβαρή γνωριμία με σοβαρό κύριο, με σκοπό τη συμβίωση, ανεξαρτήτου περιοχής και εμφάνισης.