Γλυπτης 62 ετων, διαζευγμένος, χωρίς υποχρεώσεις, κάτοικος Κρήτης, με ακίνητη περιουσία, επιθυμεί γνωριμία με κυρία εως 55 ετων με σκοπο την συμβίωση. Καλλιεργημένος, ευγενικος , με νεανική εμφάνιση.