38 χρονη….πολιτικός μηχανικός, ευγενική , με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφάνισιμη , με υψηλά εισοδήματα, και ιδιόκτητο  ακίνητο 5 ορόφων, επιθυμεί γνωριμία με κύριο έως 50 ετών ανάλογων προσόντων…