Είμαι φωτογράφος 30 ετών με καταγωγή από την Σερβία, και κατοικώ στην Αργυρούπολη σε ιδιόκτητο διαμέρισμα. Είμαι εμφανίσιμη, γλυκιά, μορφωμένη, με πολύ καλή δουλειά, ΙΧ. Επιθυμώ γνωριμία με κύριο εως 45 ετών για σοβαρή σχέση και γάμο.